انجمن جت اسکی و جت بت جمهوری اسلامی ایران
  
   اخبار ->    آیین نامه مسابقات اسلالوم ( اهواز )
آیین نامه مسابقات اسلالوم  ( اهواز )

آیین نامه مسابقات اسلالوم

کمیته جت اسکی و جت بُت و هئیت انجمنهای ورزشی استان خوزستان با همکاری انجمن جت اسکی و جت بُت به منظور جذب علاقمندان به رشته اسلالوم در نظر دارد به مناسبت هفته تربیت بدنی مسابقات جت اسکی ماده اسلالوم را برابر قوانین و مقررات ذیل در سطح کشور برگزار نماید و به همین منظور قوانین برگزاری مسابقات ، شرایط ثبت نام و..... که به اطلاع علاقمندان می رساند .

دومین دوره ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت جت اسکی ماده اسلالوم آزاد ﮐﺸﻮر جام شهید حججی در مورخه 28 مهر ماه 1396 در اهواز در محل مجتمع ساحلی باذیل کیا فارس جنب پل طبیعت راس ساعت 14 ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در اسلالوم بیشتر بر روی هندلینگ و مهارتها رایدر تاکید می شود تا بر قدرت و حجم موتور جت اسکی

زﻣﺎن : مورخه 28 مهر ماه ﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ: اهواز مجتمع ساحلی باذیل کیا فارس جنب پل طبیعت

رده سنی : مسابقات در رده سنی جوانان ، بانوان و آقایان

زمان ورود : روز 27 مهرماه 1396 ﺳﺎﻋﺖ 12 ظهر ، محل اهواز خیابان نادری خیابان شهید موسوی پلاک 386

ﻣﺤﻞ، ﻣﻬﻠﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ

ﻧﺎم محل ثبت نام ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اسلالوم ( مارپیچ ) اهواز دفتر کمیته جت اسکی و جت بُت استان شماره تلفن 09017156202 آقای جلیلی

تاریخ ثبت نام : از ﺗﺎرﯾﺦ 20/3/96 الی 26/7/96

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ: ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﺑﻪ هئیت انجمنهای ورزشی خوزستان وارﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن وﻗﺖ اداري 31/3/96 اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد. ﻟﻄﻔﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 09017156202 آقای حلیلی  ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺷﻤﺎره ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ وﺟﻪ را ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﻃﻼع دﻫﯿﺪ. ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻫﺎي جنوبی در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮرت ﺣﻀﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 1,000,000 رﯾﺎل. ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب هئیت انجمنهای ورزشی ﺟﻬﺖ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻨﺎم هئیت انجمنهای ورزشی بعد از پایان مهلت ثبت نام تا یکروز قبل از مسابقات مبلغ ورودی 2000.000 ریال خواهد بود. کسانی که برای اولین بار شرکت می کنند هزینه ثبت نام 2.000.000 ریال می باشد. روز مسابقات ثبت نام ممنوع می باشد ملاک تاریخ فیش واریزی می باشد.

ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

1. ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ جت اسکی سواری

2. گواهی صحت و سلامت پزشک دریایی مورد اعتماد انجمن

3. ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﭘﺸﺖ و روي ﮐﺎرت

4. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎﻣﻪ از ﻫﯿﺄت اﺳﺘﺎن برای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

5. اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ بنام انجمن جت اسکی و جت بُـت

6. ﮐﺎرت ﻋﻀﻮﯾﺖ انجمن جت اسکی و جت بُـت

7. بیمه نامه معتبر جت اسکی

8. فتوگپی اسناد مالکیت جت اسکی بنام شرکت کننده یا رضایت نام از صاحب جت اسکی

9. اﺻﻞ ﻓﯿﺶ وارﯾﺰ وﺟﻪ و ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪي ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم

10. اراﺋﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

11. ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه

12. ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه

13. تهیه و تامین اسکان و غذا بعهده شرکت کنندکان می باشد

14. بازیکنان موظف به داشتن کلیه تجهیزات ایمنی هستند و در غیر این صورت از ورود ايشان به مسابقات جلوگیری بعمل خواهد آمد . توجه کنید : اشحاص آزاد نیاز به معرفی نامه از هئیت استان ندارند. حضور شرکت کنندگان 24 ساعت قبل از بازي جهت امورات فني بازي الزاميست در صورت عدم حضور شرکت کنندگان در ساعت تعیین شده ازحضور در مسابقات چلوگیری بعمل خواهد آمد.

مسابقات بر اساس قوانین و مقررات رسمی انجمن جت اسکی و جت بُت برگزار میگردد . سرپرستان ، مربیان و کلیه ورزشکاران موظفند مقررات و نظم محل مسابقات ورزشی را رعایت نمایند.

درصورت نیاز به اسکان با آقای سبک روح هماهنگ شود درصورت نیاز به جت اسکی با آقای جلیلی هماهنگ شود

ورودی به مسابقات ساعت 12 صبح روز 27 مهرماه 1396 خروجی غروب روز 28 مهرماه 1396 آیین نامه مسابقات به پیوست می باشد.

کمیته برگزاری مسابقات اسلالوم

تاریخ ارسال : چهارشنبه 26 مهر 1396       تعداد مشاهده مطلب : 297
 
         استان تهران
         استان گلستان
         استان گیلان
         استان بوشهر
خبر مهم روز
مسابقات رشته جت اسکی جام آزاد کشوری بمناسبت روز ملی خلیج فارس
به گزارش روابط عمومی انجمن : کمیته مسابقات و لیگ انجمن جت اسکی و جت بُت ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر از فعالیت‌های انجام‌شده در راستای توسعه همه‌جانبه پایدار در
ثبت نام
رنکینگ
عکس روز
اوقات شرعی
آمار بازدید

بازدید امروز : 1580
بازدید کل : 2745922
کاربران آنلاین : 13
 آرشیو اخبار                              برای مشاهده آرشیو کامل اخبار کلیک کنید                                                                                 پیوند ها                         
وزارت ورزش و جوانان
فدراسیون انجمنهای ورزشی
فدراسیون جهانی جت اسکی
انجمن جت اسکی و قایق های تندرو
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد انجمن جت اسکی جمهوری اسلامی ایران محفوظ می باشد.